Αλλαγή Θύρας SSH

Η διαχείριση διακομιστών που λειτουργούν με linux γίνεται σχεδόν πάντα μέσω σύνδεσης SSH. Μέσω σύνδεσης SSH έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε απομακρυσμένη πρόσβαση και να εκτελέσουμε »