Δημιουργία Κωδικού από Γραμμή Εντολής
Γραμμή Εντολής

Δημιουργία Κωδικού από Γραμμή Εντολής

Η δημιουργία και χρήση ασφαλούς τυχαίου κωδικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια του διακομιστή μας. Βέβαια ακόμα πιο ασφαλής είναι η χρήση κλειδιών ssh. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να δημιουργήσουμε έναν τυχαίο κωδικό

  • TehMatis
    TehMatis
2 min read