Για συγχρονισμό δύο φακέλων με rsync δίνουμε με την παρακάτω εντολή:

rsync -avh ~/Source /media/disk/destination

Σε περίπτωση που θέλουμε να διαγράφουμε και τα αρχεία που έχουν διαγραφεί τότε:

rsync --delete -avh ~/Source /media/disk/destination

Αν το backup μας γίνεται σε NAS, στο οποίο δεν επιτρέπεται η αλλαγή δικαιωμάτων χρήστη τότε εκτελούμε:

rsync --delete -rltzuv ~/Source /media/disk/destination