Σε περίπτωση που θέλετε κάποια συγκεκριμένη εργασία ή script να δείτε πόσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να ολοκληρωθεί, το παρακάτω παράδειγμα θα σας βοηθήσει πολύ.

#!/bin/bash
START=$(date +%s)

#εδώ μπαίνει ο κώδικάς μας

END=$(date +%s)
DIFF=$(( $END - $START ))
echo "It took $DIFF seconds"

Ουσιαστικά ότι εντολή βάλουμε μετά το #εδώ μπαίνει ο κώδικάς μας αυτόματα θα την χρονομετράει το script και μόλις ολοκληρώνεται θα μας επιστρέφει το μήνυμα It took xxx seconds όπου xxx τα δευτερόλεπτα.