Script Καθαρισμού Βάσης Δεδομένων

Το παρακάτω script καθαρίζει μία συγκεκριμένη βάση δεδομένων διαγράφοντας όλα τα tables που περιέχει.

Απευθύνεται σε έμπειρους χρήστες, παρακαλούμε προσοχή πριν το εκτελέσετε.

#!/bin/bash
MUSER="$1" 
MPASS="$2" 
MDB="$3"

# Detect paths
MYSQL=$(which mysql) 
AWK=$(which awk) 
GREP=$(which grep)

if [ $# -ne 3 ] 
then 
  echo "Usage: $0 {MySQL-User-Name} {MySQL-User-Password} {MySQL-Database-Name}"
  echo "Drops all tables from a MySQL"
  exit 1
fi

TABLES=$($MYSQL -u $MUSER -p$MPASS $MDB -e 'show tables' | $AWK '{ print $1}' | $GREP -v '^Tables' )

for t in $TABLES 
do 
  echo "Deleting $t table from $MDB database..."
  $MYSQL -u $MUSER -p$MPASS $MDB -e "drop table $t"
done 

Παράδειγμα τρόπου χρήσης:

./drop.table.sh tom jerry quiz