Τα τελευταία χρόνια το speedtest.net έχει καθιερωθεί για την μέτρηση της ταχύτητας της γραμμής μας (δεν θα σχολιάσουμε το κατά πόσο είναι έγκυρες οι μετρήσεις).

Σίγουρα όμως όταν βρισκόμαστε σε γραμμή εντολής δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τη μέτρηση μέσω browser, εδώ έρχεται το speedtest-cli για να δώσει την λύση.

Για την εγκατάσταση του speedtest-cli εκτελούμε:

cd /usr/local/bin
wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli

σε περίπτωση που η εντολή wget δεν υπάρχει στο σύστημά μας τότε κάνουμε χρήση της curl

cd /usr/local/bin
curl -Lo speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli

Τέλος εκτελούμε το speedtest-cli για να γίνει η μέτρηση της γραμμής μας

speedtest-cli

αν όλα έχουν πάει καλά θα μας επιστρέψει τις μετρήσεις όπως παρακάτω

root@myserver:~# ./speedtest-cli 
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from LeaseWeb Netherlands B.V. (5.79.91.249)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by DiGiGUYS ICT Services NL (Amsterdam) [1.75 km]: 2.097 ms
Testing download speed........................................
Download: 1347.46 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 182.46 Mbit/s

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για αυτό το python εργαλείο στην github σελίδα του