Τι είναι το αρχείο HOSTS;

Με το αρχείο hosts, το οποίο υπάρχει και στα 3 γνωστά λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, MacOS), μπορούμε να δηλώσουμε την διεύθυνση ip μίας σελίδας.

Δηλώνοντας μία σελίδα στο αρχείο αυτό, ο υπολογιστής μας (και μόνο αυτός), σταματάει να ψάχνει πληροφορίες μέσω DNS και μας δίνει κατ' ευθείαν την ip που έχουμε δηλώσει.

Έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε hostname για υπολογιστές στο εσωτερικό μας δίκτυο ή ακόμα να κάνουμε remake μίας σελίδας που λειτουργεί ζωντανά σε άλλο διακομιστή.

Σύνταξη του αρχείου HOSTS

Η σύνταξη που έχει το αρχείο HOSTS είναι πολύ απλή και ακολουθεί τον παρακάτω κανόνα

Διεύθυνση IP Hostname

Για παράδειγμα αν θέλουμε να βάλουμε HOSTS στην διεύθυνση ip 192.168.1.23 και εκεί να παίζει το hostname paradeigma.gr τότε θα γράψουμε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο hosts

192.168.1.23 paradeigma.gr

Αν όμως θέλαμε να παίζει και το www για το παραπάνω παράδειγμα τότε θα έπρεπε να υπάρχουν δύο γραμμές στο αρχείο hosts

192.168.1.23 paradeigma.gr
192.168.1.23 www.paradeigma.gr

Αλλάζοντας το αρχείο HOSTS

Windows

  1. Από το Start Menu, κάνουμε αναζήτηση το Notepad
  2. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω του Run as Administrator
  3. Μέσα από το Notepad επιλέγουμε Άνοιγμα και βρίσκουμε το αρχείο C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
  4. Κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε και τέλος επιλέγουμε save

Linux

  1. Ανοίγουμε ένα νέο terminal
  2. Κάνουμε edit το αρχείο /etc/hosts σαν root, δίνοντας στην εντολή sudo nano /etc/hosts

MacOS

Εδώ η ευκολότερη διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που κάναμε στο Linux, δηλαδή:

  1. Ανοίγουμε ένα νέο terminal
  2. Κάνουμε edit το αρχείο /etc/hosts σαν root, δίνοντας στην εντολή sudo nano /etc/hosts
  3. Τελευταίο βήμα είναι να καθαρίσουμε το DNS Caching με την εντολή sudo killall -HUP mDNSResponder

Δοκιμάζοντας την εγγραφή σε HOSTS

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να γίνεται δοκιμή της εγγραφής που προσθέσαμε στο αρχείο hosts, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με την παρακάτω εντολή

ping -c2 paradeigma.gr

Με την παραπάνω εντολή θα πρέπει να μας επιστρέφει η ip που έχουμε δηλώσει στο αρχείο hosts και όχι αυτή που λένε οι DNS.