Στις πρόσφατες εκδόσεις γνωστών λειτουργικών όπως Debian, Ubuntu ή CentOS, ο χρήστης root δεν μπορεί να συνδεθεί με κωδικό για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σε περιπτώσεις όπως αυτή ενός VPS ή ενός Cloud Server, αρχικά θα πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε με κωδικό.

Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση του χρήστη root με κωδικό, από την κονσόλα του παρόχου του διακομιστή σας, θα συνδεθείτε με τον διακομιστή και θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο

Ανοίγουμε το αρχείο παραμετροποίησης ssh χρησιμοποιώντας τον αγαπημένο μας text editor, στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε το nano άρα εκτελούμε

nano /etc/ssh/sshd_config

Βήμα 2ο

Εντοπίζουμε και αλλάζουμε τη τιμή του PermitRootLogin σε yes, όπως και στο παρακάτω screenshot

PermitRootLogin yes

permitrootlogin


Βήμα 3ο

Αποθηκεύουμε την αλλαγή στο αρχείο και επανεκκινούμε την υπηρεσία ssh μέσω της εντολής systemctl εκτελώντας

systemctl restart ssh.service

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, έχετε πρόσβαση στον διακομιστή σας μέσω πρωτοκόλλου SSH, χρησιμοποιώντας το root λογαριασμό και κωδικό.