Αρκετά νέα, ανοικτού κώδικα CMS λειτουργούν με Nodejs.
Η διαδικασία εγκατάστασης της Nodejs σε Debian 8 είναι πάρα πολύ απλή και απαιτεί τα παρακάτω βήματα

Ενημέρωση Συστήματος

Αρχικά επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε ενημερωμένο το σύστημά μας

apt-get update
apt-get upgrade
Εγκατάσταση Nodejs

Η εγκατάσταση της nodejs γίνεται και αυτή μέσα από τον package manager

apt-get install nodejs git
Έλεγχος καλής λειτουργίας Nodejs

Στη συνέχεια δοκιμάζουμε την nodejs με την παρακάτω εντολή

nodejs -v

Αν η nodejs λειτουργεί στο σύστημά μας θα πρέπει να μας επιστραφεί η έκδοση

v0.10.29
Εγκατάσταση NPM

O npm είναι ένας package manager για javascript.
Μπορούμε να τον περάσουμε και αυτόν στο σύστημα με την παρακάτω εντολή

apt-get install npm
Έλεγχος καλής λειτουργίας NPM

Όπως και πριν δοκιμάζουμε αν λειτουργεί σωστά

npm -v

Αν όλα έχουν πάει καλά θα λάβουμε την έκδοση του NPM

1.4.21

Υπάρχει περίπτωση στις παραπάνω εντολές να μας επιστρέφει λάθος, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα link της nodejs στο /usr/bin/node

ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node