Σε αυτόν τον οδηγό θα σας οδηγήσουμε ώστε να φτιάξετε τον δικό σας web server, με την εγκατάσταση ενός Lamp (linux, apache, mysql, php).

Πρώτα βήματα

Αρχικά ενημερώνουμε το σύστημά μας

apt-get update 
apt-get upgrade
Εγκατάσταση apache web server

Επόμενο βήμα η εγκατάσταση του web server μας

apt-get install apache2 apache2-doc

Αν δεν γνωρίζετε την διεύθυνση ip του server σας εκτελείτε:

ifconfig eth0

και θα σας επιστραφεί, μεταξύ των άλλων και η διεύθυνση ip

inet addr:10.10.10.10

Με το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγουμε την διεύθυνση http://10.10.10.10 και θα πρέπει να μπορούμε να δούμε την αρχική σελίδα του apache, όπως παρακάτω

apache-default-web-page

Εγκατάσταση mysql database server

Φτάσαμε στο σημείο εγκατάστασης της βάσης δεδομένων μας, οπότε πληκτρολογούμε τα παρακάτω:

apt-get install mysql-server php5-mysql

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα μας ζητηθεί κωδικός που θα έχει ο χρήστης root για την διαχείριση της βάσης δεδομένων, όπως στην παρακάτω εικόνα.

mysql-password-request

Επόμενο βήμα να ασφαλίσουμε την mysql τρέχοντας:

mysql_secure_installation

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε τον κωδικό μας και στην επόμενη ερώτηση, αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κωδικό επιλέγουμε όχι

mysql-secure

Σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις απαντάμε ναι ή απλά enter.

Εγκατάσταση PHP

Σειρά έχει η εγκατάσταση της php, όπου στο παράδειγμα αυτό εγκαθιστούμε την default 5.6 έκδοση που μας προτείνει το debian

apt-get install php5 php5-common libapache2-mod-php5 php5-cli

Αν ψάχνουμε για κάποιες βιβλιοθήκες της php ακόμα, όπως για παράδειγμα το gd τότε μπορούμε να εκτελέσουμε

apt-cache search php5-

Έτσι θα μας εμφανιστεί πλήρη λίστα των διαθέσιμων βιβλιοθηκών. Μερικές που θεωρούμε απαραίτητες για γνωστά cms είναι

apt-get install php5-gd php5-curl php5-mysqlnd

Κάνουμε μία επανεκκίνηση τον apache

service apache2 restart

Τώρα δημιουργούμε ένα αρχείο στο /var/www/html/info.php στο οποίο μέσα βάζουμε

<?php phpinfo(); ?>

Τώρα αν ανοίξουμε την διεύθυνση του server μας με /info.php θα πρέπει να βλέπουμε πληροφορίες για την php μας, όπως στην παρακάτω εικόνα

php-info

Εφ' όσον όλα έχουν πάει καλά διαγράφουμε το αρχείο αυτό, καθώς δίνει πληροφορίες για το σύστημά μας

rm /var/www/html/info.php

Με τα παραπάνω έχουμε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Lamp μας.