Το FileRun είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί σε php και μπορεί να αναλάβει να μετατρέψει τον cloud server σας σε διακομιστή διαμοιρασμού αρχείων.

Μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον μπορείτε να μοιράσετε αρχεία διαφόρων τύπων (εικόνες, βίντεο, excel, word κ.λ.π.) μέσω e-mail ή link.

Εμείς μετά από δοκιμές που κάναμε διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μία αρκετά ελαφριά εφαρμογή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει άνετα με 512mb μνήμης

Η εγκατάστασή του δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη αν και πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον ioncube loader για να λειτουργήσει σωστά.

Ας ξεκινήσουμε με τα βήματα για την εγκατάσταση του FileRun στον διακομιστή μας.

Ενημέρωση συστήματος

Αρχικά επιβεβαιώνουμε ότι το σύστημά μας είναι ενημερωμένο με τις παρακάτω εντολές

apt-get update
apt-get upgrade
Εγκατάσταση apache2

Προχωράμε με την εγκατάσταση του apache2 web server εκτελώντας:

apt-get install apache2 apache2-doc 
Εγκατάσταση mariadb και δημιουργία βάσης δεδομένων

Για να λειτουργήσει σωστά το FileRun χρειάζεται να συνδεθεί με μία βάση δεδομένων.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε επιλέξει την MariaDB, την οποία εγκαθιστούμε εκτελώντας:

apt-get install mariadb-server mariadb-client

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία νέα βάση δεδομένων, μπαίνουμε λοιπόν στην mariadb με την εντολή

mysql -u root -p

και δημιουργούμε την βάση μας όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

create database frundb;
grant usage on *.* to frunuser@localhost identified by 'o_asfalis_kodikos_mou';
grant all privileges on frundb.* to frunuser@localhost;
Εγκατάσταση php και απαραίτητων βιβλιοθηκών

Στο επόμενο βήμα προχωράμε με την εγκατάσταση της php, η οποία στη συγκεκριμένη εφαρμογή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5.5.

Για να γίνει η εγκατάσταση εκτελούμε:

apt-get install php5 php5-mysqlnd php5-mcrypt php5-gd 
Εγκατάσταση ioncube loader

Φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να εγκαταστήσουμε τον ioncube loader. Εκτελούμε τις παρακάτω εντολές:

cd /tmp
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Στη συνέχεια μετακινούμε τον ioncube στον φάκελο /usr/local/

mv ioncube /usr/local/
rm ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Τέλος ενεργοποιούμε τον ioncube loader στη php, ανοίγοντας το αρχείο /etc/php5/apache2/php.ini και προσθέτοντας την παρακάτω γραμμή στην αρχή αρχή του κειμένου πριν το [PHP]

zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.4.so

Κάνουμε μία επανεκκίνηση τον apache για να πάρει τις αλλαγές

/etc/init.d/apache2 restart
Δοκιμή ioncube

Πριν προχωρήσουμε, καλό θα ήταν να κάνουμε έναν έλεγχο στην λειτουργία του ioncube loader προκειμένου να δούμε αν έχει φορτωθεί σωστά στην php μας.

Δημιουργούμε το αρχείο info.php

nano /var/www/html/info.php

και μέσα βάζουμε τα παρακάτω:

<?php
phpinfo();
?>

Στη συνέχεια ανοίγουμε τη διεύθυνση του server μας π.χ. http://myserver.gr/info.php

Εκεί θα πρέπει να βλέπουμε τον ioncube ενεργό, όπως στην παρακάτω εικόνα

ioncube_loader

Εφ' όσον όλα έχουν πάει καλά μπορούμε να διαγράψουμε το αρχείο που δημιουργήσαμε

rm /var/www/html/info.php
Ρύθμιση ζώνης ώρας στην php

Προχωράμε με τη ρύθμιση της ζώνης ώρας στην php μας. Ανοίγουμε το αρχείο /etc/php5/apache2/php.ini και εντοπίζουμε το date.timezone, το οποίο αλλάζουμε όπως στο παρακάτω παράδειγμα

date.timezone = Europe/Athens

Κάνουμε άλλη μία επανεκκίνηση στον apache για να πάρει την αλλαγή αυτή

/etc/init.d/apache2 restart
Εγκατάσταση FileRun

Αρχικά περνάμε το unzip στο σύστημά μας με την εντολή

apt-get install unzip

Στη συνέχεια κάνουμε την εγκατάσταση με τις παρακάτω εντολές:

cd /var/www/html/
wget -O FileRun.zip http://www.filerun.com/download-latest
unzip FileRun.zip
rm FileRun.zip
rm index.html
chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Στη συνέχεια ανοίγουμε την σελίδα του FileRun και προχωράμε όπως στις παρακάτω εικόνες

filerun1

filerun2

filerun3

Στο τελευταίο βήμα, κρατάμε κάπου τον τυχαίο κωδικό superuser που μας δίνει.