Ο Composer είναι ένας διαχειριστής εξαρτήσεων για την PHP.
Θυμίζει την λειτουργία του NPM της Nodejs αλλά λειτουργεί για PHP.

Μπορεί να κάνει την ζωή μας εύκολη όταν πρόκειται να εγκαταστήσουμε κάποιο CMS, αναλαμβάνοντας να εγκαταστήσει αυτόματα όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες.

Ενημέρωση Συστήματος

Επιβεβαιώνουμε ότι όλες οι βιβλιοθήκες του συστήματός μας είναι ενημερωμένες

apt-get update
apt-get upgrade
Εγκατάσταση Προαπαιτούμενων

Στη συνέχεια εγκαθιστούμε τις απαραίτητες εξαρτήσεις που χρειάζεται ο Composer για να λειτουργήσει

apt-get install curl php5-cli
Εγκατάσταση Composer

Προχωράμε με την εγκατάσταση του Composer

cd /usr/src
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Δοκιμή Καλής Λειτουργίας

Τέλος δοκιμάζουμε αν λειτουργεί σωστά ο Composer εκτελώντας

composer --version

Αν όλα έχουν πάει καλά θα λάβουμε απάντηση παρόμοια με την παρακάτω

Composer version 4ecdbf89c4a3d1e5dfe73c57e3202a5e2a18c87e 2014-07-28 20:12:27