Φυσικά και υπάρχει και το phpmyadmin αλλά υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις που δεν γίνεται να το χρησιμοποιήσουμε.

Έτσι στο παρακάτω άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα βάση δεδομένων απ' ευθείας από γραμμή εντολής χωρίς τη χρήση κάποιου gui.

Φυσικά για να προχωρήσουμε θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμο τον κωδικό root για την mysql/mariadb

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πρώτα εκτελούμε σαν root την mysql με την παρακάτω εντολή:

mysql -u root -p

αμέσως μετά θα σας ζητηθεί ο κωδικός, τον οποίο και θα συμπληρώσετε. Στη συνέχεια εκτελούμε τις παρακάτω εντολές αλλάζοντας φυσικά το όνομα της βάσης, του χρήστη και τον κωδικό:

create database newdb;
grant usage on *.* to dbuser@localhost identified by 'dbuserpassword';
grant all privileges on newdb.* to dbuser@localhost;

Τέλος δοκιμάζουμε να συνδεθούμε σαν χρήστης ώστε να σιγουρευτούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά:

mysql -u dbuser -p'dbuserpasswd' newdb