Η δημιουργία και χρήση ασφαλούς τυχαίου κωδικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια του διακομιστή μας. Βέβαια ακόμα πιο ασφαλής είναι η χρήση κλειδιών ssh.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να δημιουργήσουμε έναν τυχαίο κωδικό από γραμμή εντολής, εμείς στο άρθρο αυτό θα σας αναλύσουμε τους πιο γνωστούς.

Δημιουργία κωδικού με openssl

Για την δημιουργία κωδικού μέσω της εντολής openssl εκτελούμε όπως στο παρακάτω παράδειγμα

openssl rand -base64 18

Η εντολή αυτή θα μας δημιουργήσει κωδικό με 18 χαρακτήρες. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό αυτό ανάλογα το πόσο μεγάλος θέλουμε να είναι ο κωδικός μας.

Δημιουργία κωδικού με urandom

Άλλη μία γνωστή μέθοδος είναι η χρήση του urandom, το οποίο συνδυάζουμε με την tr για να φιλτράρουμε τους περίεργους χαρακτήρες.

< /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9 | head -c18; echo

Με το head -c18 ζητάμε τους 18 πρώτους χαρακτήρες.

Δημιουργία κωδικού με pwgen

Το pwgen είναι ένα εργαλείο, το οποίο έχει σκοπό την δημιουργία τυχαίων κωδικών. Είναι αρκετά εύκολο στη χρήση και η εντολή αρκετά πιο λυτή σε σύγκριση με τις προηγούμενες.

Αρχικά θα πρέπει να το εγκαταστήσουμε

apt-get install pwgen

Στη συνέχεια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

pwgen 18 1

Με την παραπάνω εντολή δημιουργούμε πάλι κωδικό με 18 χαρακτήρες.

Η pwgen έχει αρκετές παραμέτρους για την δημιουργία κωδικών βάσει των προτιμήσεων σας, συγκεκριμένα:

-c or --capitalize
   Include at least one capital letter in the password
-A or --no-capitalize
   Don't include capital letters in the password
-n or --numerals
   Include at least one number in the password
-0 or --no-numerals
   Don't include numbers in the password
-y or --symbols
   Include at least one special symbol in the password
-s or --secure
   Generate completely random passwords
-B or --ambiguous
   Don't include ambiguous characters in the password
-h or --help
   Print a help message
-H or --sha1=path/to/file[#seed]
   Use sha1 hash of given file as a (not so) random generator
-C
   Print the generated passwords in columns
-1
   Don't print the generated passwords in columns
-v or --no-vowels
   Do not use any vowels so as to avoid accidental nasty words
Δημιουργία κωδικού με gpg

Μία ακόμα λύση είναι η χρήση της gpg, με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε τυχαίους ασφαλής κωδικούς.

gpg --gen-random --armor 1 18

Το 18 στην παραπάνω εντολή ορίζει όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα ότι θέλουμε 18 χαρακτήρες.

Χρήση .bashrc

Τέλος αν θέλετε εύκολη δημιουργία κωδικών θα προτείναμε να περάσετε μία από τις παραπάνω εντολές στο .bashrc αρχείο σας όπως στο παρακάτω παράδειγμα

genpasswd() { 
  strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 18 | tr -d '\n'; echo
}

Έτσι κάθε φορά που θα πληκτρολογείτε την εντολή genpasswd θα σας επιστρέφει τυχαίο κωδικό με την χρήση του urandom.