Λίγο σπάνιο να μας χρειαστεί όμως ας υποθέσουμε ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ή περισσότερα αρχεία που η ημερομηνία δημιουργία τους στο σύστημα θα είναι διαφορετική από τη τρέχουσα.

Για να το πετύχουμε αυτό εκτελούμε όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

touch -t 201609231030 myfile.txt
touch -t 201609231030 itworks.txt

Στο παραπάνω παράδειγμα η ημερομηνία είναι:

  • 2016 = Έτος
  • 09 = Μήνας
  • 23 = Ημέρα
  • 10 = Ώρα (σε 24ωρη μορφή)
  • 30 = Λεπτά