Στο άρθρο αυτό θα σας δείξουμε πως να δημιουργήσετε δικές σας συντομεύσεις εντολών, χρησιμοποιώντας τα Bash Aliases.

Η τεχνική αυτή μπορεί να μας βοηθήσει, προκειμένου να χρησιμοποιούμε εύκολα μεγάλες εντολές, δύσκολες στη σύνταξη.

Ο οδηγός αυτός ισχύει για τα περισσότερα λειτουργικά Linux καθώς κάνουν χρήση του αρχείου .bashrc.

Δημιουργία ενός Bash Alias

Για να δημιουργήσουμε ένα νέο alias, αρχικά ανοίγουμε το αρχείο ~/.bashrc με τον αγαπημένο μας editor, δίνοντας την εντολή nano ~/.bashrc

Στο τέλος του αρχείου αυτού, προσθέτουμε μία γραμμή με τα παρακάτω (η συγκεκριμένη εντολή δείχνει τον καιρό στην γραμμή εντολής μας)

alias weather='curl -4 http://wttr.in/Athens, Greece'

Αποθηκεύουμε το αρχείο και εκτελούμε την εντολή source ~./bashrc για να ενεργοποιήσουμε τις αλλαγές.

Έτσι, όταν πληκτρολογήσουμε weather το σύστημα θα εκτελέσει την εντολή curl -4 http://wttr.in/Athens, Greece και θα μας εμφανίσει την πρόβλεψη του καιρού.

  \ /    Partly cloudy
 _ /"".-.   21 °C     
  \_(  ).  ↓ 0 km/h    
  /(___(__) 10 km     
        0.0 mm     

Χρήσιμα Παραδείγματα

Μερικά χρήσιμα παραδείγματα εντολών που μπαίνουν σε alias

 • Εμφάνιση της εξωτερικής ip μας: alias whatismyip="curl https://ip.toweb.gr/simple"
 • Μέτρηση συνδέσεων http: alias http-connections="netstat | grep http | wc -l"
 • Sudo nano: alias snano="sudo nano"
 • Sudo cat: alias scat="sudo cat"
 • Εμφάνιση του καιρού: alias weather='curl -4 http://wttr.in/Athens, Greece'

Φυσικά, ανάλογα τις ανάγκες σας, μπορείτε να προσθέσετε όσα alias θέλετε στο .bashrc σας.